شورای اسلامی شهر بهنمیر- سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال

قدرت کریمیان

فرزند: شکراله

تاریخ تولد: 1342/3/10

مسئولیت در شورا: رئیس شورا (عضو کمیسیون ماده 55)

تحصیلات: کارشناسی شیلات

دوره های حضور در شورا: دوره های اول، دوم، سوم و چهارم

فرضعلی حبیب الهی

فرزند: روح اله

تاریخ تولد: 1338/8/10

مسئولیت در شورا: نائب رئیس (عضو کمیسیون ماده 100)

تحصیلات: فوق دیپلم تربیت بدنی

دوره های حضور در شورا: دوره چهارم

زهرا برزگران

فرزند: فرامرز

تاریخ تولد: 1350/10/20

مسئولیت در شورا: منشی (عضو کمیسیون ماده 77)

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت آموزشی

دوره های حضور در شورا: دوره چهارم

اسماعیل مهدیانی

فرزند: عین اله

تاریخ تولد:1363/6/13

مسئولیت در شورا: عضو (عضو کمیسیون فرهنگی)

تحصیلات: کارشناس ارشد حسابداری

دوره های حضور در شورا: دوره چهارم

صابر حسین پور

فرزند: قاسم

تاریخ تولد: 1359/6/15

مسئولیت در شورا: عضو (عضو کمیسیون عمران)

تحصیلات: کارشناس معماری

دوره های حضور در شورا: دوره چهارم

فن‌آوری اطلاعات شورای اسلامی بهنمیر